Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim

 

Rzecznik Praw Ucznia

W naszej szkole Rzecznikiem Praw Ucznia jest
Pani Alicja Józefiak


Rzecznik Praw Ucznia ma dyżur w sali 49
w każdy czwartek w godzinach 9:25-10:10

Można także skontaktować się w innym terminie osobiście lub przez dziennik elektroniczny Librus.
Rzecznik służy pomocą uczniom i rodzicom

Sprawy, w których rzecznik podejmuje interwencję, dotyczą:
* sytuacji konfliktowych między uczniem i nauczycielem
* podejrzenia o niestosowanie procedur związanych z wystawianiem ocen (szczególnie semestralnych i końcoworocznych oraz oceny zachowania)
* innych, budzących niepokój uczniów lub ich rodziców

Zanim zwrócisz się o pomoc do rzecznika - najpierw porozmawiaj z nauczycielem danego przedmiotu. Potem zwróć się o pomoc do swojego wychowawcy. Gdy sytuacja nie znajdzie szczęśliwego końca, przyjdź do rzecznika.

Pamiętaj, że rzecznik "nie załatwia spraw". Zajmuje za to stanowisko w danej sprawie i rozmawia ze stronami konfliktu.

Ważne daty:
20 listopada - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka


Dodatkowe informacje:

Kilka bardzo ważnych, podstawowych zapisów
Konwencja o prawach dziecka
Konwencja dla dzieci
Prawa dziecka
Przychodzi uczeń do prawnika
Kiedy dziecko łamie prawo
Kiedy dziecko pracuje
Zasady przesłuchiwania dziecka
Twoje prawa
Wakacje z prawami dziecka
Plakat - konwencja o prawach dziecka
Plan lekcji z Prawami Dziecka