Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim
  

ul. Niemcewicza 1
gim1@zso1.pl
tel./fax (+48 58) 682-36-10
tel.(+48 58) 682-32-13
ul. Bohaterów Westerplatte 30
tel. (+48 58) 682-33-54
zobacz gdzie jesteśmy »

 

Organizacja pracy  LP. WYDARZENIE TERMIN
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 4 IX 2017 r.
2  Wybory do Samorządu Uczniowskiego 02.10.2017 r.
3  Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2017 r.
3  Egzamin próbny dla uczniów klas III 5,6,7 XII 2017 r.
3  Wystawienie propozycji ocen 12 XII 2017 r.
4 Spotkania z rodzicami klas IV-VII SP i II -III Gim 12.09.2017 r. - wywiadówka
25.10.2017 r. - wywiadówka i konsultacje;
3.01.2018 r. - wywiadówka (zapoznanie z propozycjami ocen okresowych),
3  Wystawienie ocen semestralnych 23 I 2018 r.
5  Zimowa przerwa świąteczna 23.XII - 31.XII.2017 r.
6  Zakończenie I semestru 26.01.2018 r.
7 Ferie zimowe
29.I - 11.II.2018 r.
8 Rekolekcje wielkanocne ..III.2018 r.
9  Wiosenna przerwa świąteczna 30.III - 3.IV.2018r.
10  Dzień otwarty szkoły
Zapraszamy uczniów i Rodziców
kwiecień 2018 r.
12  Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna 18.IV.2018 r. - środa godz. 9:00 -z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (60 min)
godz. 11:00 -z zakresu języka polskiego (90min)
13  Egzamin gimnazjalny - część
matematyczno - przyrodnicza
19.IV.2018 r. - czwartek godz. 9:00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) (60 min)
godz. 11:00 - z zakresu matematyki (90 min)
12  Egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny 20.IV 2018 r. - piątek godz. 9:00 - na poziomie podstawowym (60 min)
godz. 11:00 - na poziomie rozszerzony (60 min)
14  Spotkania z rodzicami Wywiadówki i konsultacje

11.04.2018 r.
Wywiadówki i konsultacje klas IV-VII SP i II -III Gim godz. 17.00 - 18.30.
23.05.2018 r.
Wywiadówki i konsultacje klas IV-VII SP i II -III Gim 17.00 - 18.30 (zapoznanie z propozycjami ocen rocznych, podsumowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej)
15   Dni wolne od zajęć
18-20.04.2018 r. (dla uczniów klas IV-VII SP i II Gim )
30.04,1.05-3.05. oraz 08.05.2018r.
16  Propozycje wszystkich ocen końcoworocznych 14 V 2018 r.
19  Wystawianie ocen końcoworocznych 15 VI 2018 r.
21  Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie wyników klasyfikacji 18 czerwiec 2018
22  Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018