Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim
  

ul. Niemcewicza 1
gim1@zso1.pl
tel./fax (+48 58) 682-36-10
tel.(+48 58) 682-32-13
ul. Bohaterów Westerplatte 30
tel. (+48 58) 682-33-54
zobacz gdzie jesteśmy »

 

Zapraszamy do skorzystania z informacji umieszczonych na stronie chronimy dzieci >>> .


Materiały edukacyjne >>>    Kursy-e-learning >>>    Scenariusze zajęć >>>>>>>

POLITYKA OCHRONY DZIECI
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Pruszczu Gdańskim

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik szkoły traktuje dziecko z szacunkiem i uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik szkoły, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, wewnętrznych przepisów szkolnych oraz swoich kompetencji. Czytaj dalej >>>>


Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek realizujących politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Jego organizatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę >>>.Przydatne informacje dotyczące m.in.: praw dziecka, ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym, zagrożeń bezpieczeństwa dziecka w internecie, możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych, wychowania dzieci bez przemocy oraz dane kontaktowe placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych znajdują się na terenie szkoły:
- w gablocie na półpiętrze między I i II piętrem
- w bibliotece szkolnej
- w gabinecie pedagoga i psychologa
- na stronie www.gim1.zso1.pl