Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim

 

Chronimy dzieci


Materiały edukacyjne >>>
Kursy-e-learning >>>
Scenariusze zajęć >>>POLITYKA OCHRONY DZIECI
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Pruszczu Gdańskim

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik szkoły traktuje dziecko z szacunkiem i uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik szkoły, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, wewnętrznych przepisów szkolnych oraz swoich kompetencji.
Czytaj dalej >>>


Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek realizujących politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Jego organizatorem jest
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę >>>.