Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim

 

Dokumenty szkolne

I. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 obowiązujący od 30.08.2018 r.

II. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

III. Ocenianie przedmiotowe oraz Kompetencje kluczowe:
    (Rok szkolny 2018/2019)


PRZEDMIOT OCENIANIE PRZEDMIOTOWE KOMPETENCJE KLUCZOWE
matematyka OP matematyka SP 4-8 kl. / GIM
język polski OP polski SP 4 kl. / SP 5 kl. / SP 7 kl. / SP 8 kl. / GIM
język angielski OP angielski SP / GIM
język niemiecki OP niemiecki SP i GIM
język hiszpański OP hiszpański SP i GIM
geografia OP geografia SP 7 kl. / SP 8 kl. / GIM
fizyka OP fizyka SP 7 kl. / SP 8 kl. / GIM
biologia OP biologia SP 5 kl. / SP 7 kl. / SP 8 kl. / GIM
przyroda OP przyroda SP
chemia OP chemia SP 7 kl. / SP 8 kl. / GIM
historia OP historia SP 4 kl. / SP 5 kl. / SP 7 kl. / SP 8 kl. / GIM
informatyka OP informatyka SP 4 kl. / SP 5 kl. / SP 7 kl. / SP 8 kl.
technika OP technika SP / GIM
zajęcia artystyczne OP zaj. art. GIM
plastyka OP plastyka SP
muzyka OP muzyka SP
WOS OP WOS SP 8 kl. / GIM
religia OP religia SP 4 kl. / SP 5 kl. / SP 7 kl. / SP 8 kl. / GIM
edukacja dla bezpieczeństwa OP EDB SP / GIM
wychowanie fizyczne OP W-F SP i GIM
WDŻ SP 4 kl. / SP 5 kl. / SP 7 kl. / SP 8 kl.