Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim

 

Doradztwo zawodowe
Informacje


Informacje Rekrutacja do szkół Targi Doradcy
zawodowi
Testy Przydatne
linki
Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej nr 1
z oddziałami gimnazjalnymi w ZSO nr 1
w Pruszczu Gdańskim

W każdym roku szkolnym dla uczniów klas III prowadzone są zajęcia wspierające podejmowanie decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej:

Zajęcia z pedagogiem szkolnym

  • uwarunkowania związane z podejmowaniem decyzji edukacyjnych

  • zajęcia dotyczące przygotowania do wejścia na rynek pracy wg Programu "Przygotowanie do wejścia na rynek pracy" Polska Fundacja Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (planowanie kariery zawodowej, przygotowanie dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, zasady autoprezentacji)

  • zasady i warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z rozporządzeniem pomorskiego kuratora oświaty


Spotkania z psychologiem szkolnym
  • badanie predyspozycji zawodowych - kwestionariusz PTPiP "Profil zainteresowań zawodowych"

  • poznawanie specyfiki poszczególnych zawodów

  • indywidualne spotkania z uczniami


Warsztaty dla klas z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku

Warsztaty i spotkania doradcze z doradcami zawodowymi Młodzieżowego Biura Kariery w Pruszczu Gdańskim

Informacja i pomoc nauczycieli informatyki
w zakresie korzystania z elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Indywidualne konsultacje i udzielanie informacji uczniom i rodzicom w zakresie pomocy w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej (dla uczniów niepełnosprawnych, przewlekle chorych i z przeciwwskazaniami do pojęcia nauki w określonym typie szkół)

Bieżące informacje dotyczące rekrutacji w gablocie pedagoga i psychologa oraz na stronie internetowej szkoły

Godziny wychowawcze poświęcone wspieraniu uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej prowadzone przez wychowawcę

Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych w Pruszczu Gdańskim w zakresie pomocy w organizowaniu praktyk zawodowych dla uczniów, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub realizujących obowiązek szkolny w gimnazjach z klasami przygotowującymi do zawodu

Organizowanie w szkole targów edukacyjnych (każdego roku w kwietniu) Młodzież docenia różnorodność oferty Targów - oprócz szkół licealnych, techników i szkół zawodowych z Pomorza (zarówno z Pruszcza Gdańskiego i Gdańska, ale także z Gdyni, Rusocina i Bolesławowa), w Targach uczestniczą od lat pracodawcy pruszczańscy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych oraz firma zatrudniająca młodzież - Euro - Party. Rekreacja i rozrywka. W wyborze dalszej drogi edukacyjnej wspierają uczniów także doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku i Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim.

Targi stanowią od lat atrakcyjną ofertą naszego gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego i są cennym doświadczeniem, które Jedynka jako jedyne pruszczańskie gimnazjum zapewnia swoim uczniom.