Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruszczu Gdańskim

 

Dla rodziców

* Skład Rady Rodziców / Konto Rady Rodziców
*
Podstawowe informacje o termianch spotkań z rodzicami
*
Podstawowe informacje o termianch egzaminów 8 kl i GIM
*
Podstawowe informacje o egzaminach 8 kl i GIM oraz rekrutacji
Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: Godończuk Paweł (0-3 SP)
Z-ca przewodniczącego: Fibikowska Karina (5a SP)
Sekretarz: Nowacka Bogusława (LO)
Członkowie: Rogowska Alicja (8d SP), Orzeł Elżbieta (0-3 SP),
Burzyńska Alicja (3b GIM)
Konto bankowe Rady Rodziców w ZSO nr 1
w Pruszczu Gdańskim

Wpłaty na Radę Rodziców można realizować na konto o numerze:
75 8335 0003 0100 2818 3000 0010
Podstawowe informacje

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:
07.11.2018 r. - konsultacje dla rodziców
05.12.2018 r. - wywiadówki i konsultacje
20.03.2019 r. - wywiadówki i konsultacje
29.05.2019 r. - wywiadówki i konsultacje
(godzina 17.00)

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty
27.11.2018 JĘZYK POLSKI
28.11.2018 MATEMATYKA
29.11.2018 JĘZYK OBCY

Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty
15.04.2019 JĘZYK POLSKI
16.04.2019 MATEMATYKA
17.04.2019 JĘZYK OBCY

Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny
04.12.2018 część humanistyczna
05.12.2018 część matematyczno-przyrodnicza
06.12.2018 egzamin z języka obcego

Ogólnopolski Egzamin Gimnazjalny
10.04.2019 część humanistyczna
11.04.2019 część matematyczno-przyrodnicza
12.04.2019 egzamin z języka obcego

Podstawowe informacje o egzaminach 8 kl i GIM